In de toekomst zult u de lelijke gele flappen aan de oren van miljoenen dieren niet meer zien. Ze zullen op termijn vervangen worden door een chip die bij het dier onderhuids zal worden ingeplant

Safety Guard

Zoals wij een identiteitskaart hebben, zo krijgt elk kalf bij de geboorte een uniek nummer, dit in de vorm van een geel label in elk oor. Dit is de basis van het Identificatie & Registratie systeem dat in heel Europa geldt. Aan de hand van dit paspoort wordt de hele levensloop van het dier geregisteerd. Naar waar werd het kalf vervoerd? Was het ooit ziek? Kreeg het medicijnen en zo ja welke? Maar het kan uiteraard veel verder gaan dan dat, bijvoorbeeld door nauwkeurig te registreren wat het dier at. Tot na het slachten blijven de oormerken aan het kalf verbonden zodat iedereen op elk moment perfect weet om welk dier het gaat. Bij kalverslachterij Ekro, onderdeel van VanDrie Group, in Apeldoorn gaat het nog veel verder dan dat. Daar hanteert men het systeem Safety Guard. Dit traceringsysteem herkent niet alleen alle kalveren en de meest uitvoerige gegevens van hun levensloop, ook weet dit systeem van ieder stukje vlees waar het zich in het bedrijf bevindt en wat de bestemming is. Al vóór de slacht weet men bij Ekro welk onderdeel van welk karkas naar welke klant zal gaan. Wordt het I&R nummer aangeklikt dan komt er een enorme hoeveelheid gegevens vrij. Zelfs van welke leveringen het betreffende kalf melk heeft gehad, is bekend. Daaruit kan bijvoorbeeld weer worden achterhaald welke partij weipoeder voor de kalvermelk werd gebruikt, enzovoort. Het gaat werkelijk héél diep. Het is een voorwaarde voor het bewaken van de totale kwaliteit, legt Henny Swinkels uit. "De voeding is een natuurproduct, dus nooit hetzelfde. Met de historische gegevens kunnen we terugkoppelen en achterhalen waar precies een eventuele fout zat. En anderzijds kunnen de klanten perfect op hun zeer specifieke wensen worden bediend. Je weet immers van tevoren exact wat de klant van het product zal verwachten." Wel merkwaardig is dat het informatica-pakket als het ware moest worden omgedraaid. De meeste bedrijven gebruiken track & trace om met allerlei verschillende onderdelen tot één product te komen, bij kalveren is dat precies andersom. Daar komt één product het bedrijf binnen en worden er onderdelen van gemaakt. Het gehele track & trace systeem wordt overigens zichtbaar gemaakt voor de klant. Die kan via www.vealvision.com àlle gegevens van zijn ontvangen stukje vlees opvragen. Zelfs gaat het zo ver dat de klant niet alleen de naam van de betreffende kalverhouderij kan zien, ook zijn foto's van het boerenbedrijf en de boer te zien. Een prachtig initiatief want hiermee wordt de boer uit zijn spreekwoordelijke anonimiteit gehaald. Ekro moest gigantisch investeren in dit systeem. In alle slachthaken is een chip verstopt die de gegevens van het betreffende kalf met zich meedraagt. Zodra een karkas verder versneden wordt, gaan die gegevens over op een chip die in de kunststof bakken zit. In alle stappen van het productieproces, van het slachten totaan een kleinverpakking, blijft zodoende steeds bekend om welk kalf het gaat. Alle gegevens zijn integraal gekoppeld aan details die wij voor onmogelijk hielden en kunnen zelfs jaren later nog worden opgevraagd. Uniek! De Europees verplichte oormerken zijn voor velen altijd een bron van ergenis geweest. In de toekomst zult u de lelijke gele flappen aan de oren van miljoenen dieren niet meer zien. Ze zullen op termijn vervangen worden door een chip die bij het dier onderhuids zal worden ingeplant.

  • Deze website gebruikt cookies
  • Deze melding verbergen